Project Description

งานสร้างแรงบันดาลใจ
INSPIRATION ครั้งที่ 21 ณ ประเทศเมียนมา

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา
งาน INSPIRATION ครั้งที่ 21
ณ MCC Hall Yangon ประเทศเมียนมา
ด้วยบรรยากาศส่งพลังปลุกแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 3,400 คน
โดยมี นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
และ CEO นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ส่งมอบแนวคิดและแรงบันดาลใจ
สู่ความสำเร็จอย่างเข้มข้น
ในหัวข้อ THE POWER TO WIN “หัวใจแห่งชัยชนะ”
อีกทั้งภายในงานมีการร่วมแสดงความยินดี
กับผู้ที่ขึ้นรับตำแหน่ง Bronze , Silver และ Gold
รวมกันกว่า 500 รหัส

พร้อมวิทยากรรับเชิญสุดพิเศษ
Ms. Zin Min Yee & Ms. San Yee
นักธุรกิจระดับ Diamond ที่มาเผยเคล็ดลับ
ในหัวข้อ “What You Want”
เรียกได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ได้รับทั้งแนวคิดและแรงบันดาลใจ
สู่ความสำเร็จไปแบบเต็มๆ

SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 21 ณ ประเทศเมียนมา (1) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 21 ณ ประเทศเมียนมา (2) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 21 ณ ประเทศเมียนมา (3) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 21 ณ ประเทศเมียนมา (4) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 21 ณ ประเทศเมียนมา (5) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 21 ณ ประเทศเมียนมา (6) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 21 ณ ประเทศเมียนมา (7) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 21 ณ ประเทศเมียนมา (8) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 21 ณ ประเทศเมียนมา (9)