Project Description

INSPIRATION ครั้งที่ 20 หาดใหญ่

โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
เป็นผู้ตอกย้ำความเชื่อมั่น
และความสำเร็จที่มากกว่าของซัคเซสมอร์
ให้กับผู้เข้าร่วมงาน
และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้จุดประกายแรงบันดาลใจ
ในการไปสู่จุดมุ่งหมายแท้จริง
ในหัวข้อ NAVIGATING CHANGE
นำการเปลี่ยนแปลง อย่างมืออาชีพ

พร้อมกันนี้ผู้ร่วมงานยังได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆ
จากเรื่องราวเส้นทางแห่งความสำเร็จของผู้นำ
คุณกัญญารัตน์ เกตุพิบูลย์
นักธุรกิจระดับ BLUE DIAMOND
ในหัวข้อ GETTING YES! คว้าเอามาให้ได้
และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเข็ม
ตำแหน่ง Bronze, Silver และGold

เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562
ณ สยามนครินทร์ อาคารวินเซอร์ หาดใหญ่