Project Description

ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจกับการ
รับเข็มประกาศเกียรติคุณอันทรงเกียรติ
ในงาน INSPIRATION ครั้งที่ 19 วันที่ 16 ส.ค. 58
ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพ
เป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จสำหรับนักธุรกิจ
ที่มีเป้าหมายชีวิตอย่างชัดเจน

โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
“CEO ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล”
และ MD นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
“นักกลยุทธ์ นักบริหาร นักพัฒนา” 
เป็นผู้มอบเข็มในงานครั้งนี้
สร้างความประทับใจให้กับผู้รับเข็มเป็นอย่างมาก
มีสมาชิกร่วมแสดงความยินดีกันจนล้นห้องเลยทีเดียว
ยินดีกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกท่านอีกครั้งครับ

successmore-inspiration-198-968x645successmore-inspiration-1988-968x645