Project Description

ปลุกพลังแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
งาน INSPIRATION ครั้งที่ 19 จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 61 ที่ผ่านมา
งาน INSPIRATION ครั้งที่ 19
ณ อาคารวินเซอร์ ห้องดิเอ็มเพลส จ.สงขลา
ด้วยบรรยากาศส่งพลัง
ปลุกแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน

โดยมี นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
ตอกย้ำความเชื่อมั่น
ความสำเร็จที่มากกว่าของซัคเซสมอร์
อีกทั้งยังมีการส่งมอบแนวคิด
และแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จอย่างเข้มข้น
โดย CEO นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ในหัวข้อ Energize Your Life “ชาร์จพลังชีวิต”

พร้อมร่วมแสดงความยินดี
กับผู้ที่ขึ้นรับตำแหน่ง
Bronze , Silver และ Gold
รวมกันกว่า 200 คน
และวิทยากรรับเชิญ
คุณนพรัตน์ ทองศักดิ์
นักธุรกิจระดับ Diamond
ที่มาเผยเคล็ดลับประสบควาสำเร็จ
ในหัวข้อ Wake Up Your Success
“ปลุกความสำเร็จในตัวคุณ”
เรียกได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ได้รับทั้งแนวคิดและแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
ที่สามารถนำไปปรับใช้
กับการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 19 จ.สงขลา (1) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 19 จ.สงขลา (2) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 19 จ.สงขลา (3) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 19 จ.สงขลา (4) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 19 จ.สงขลา (5) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 19 จ.สงขลา (6)