Project Description

สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
งาน INSPIRATION ครั้งที่ 16 จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
ณ โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว
มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน
โดยมี นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
ตอกย้ำความเชื่อมั่น
และความสำเร็จที่มากกว่าของซัคเซสมอร์
พร้อมพบกับ CEO นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ได้พาผู้เข้าร่วมงาน
ไปค้นหาจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในชีวิต
หัวข้อ Intentional Living
“เจตนารมณ์แห่งชีวิต”

ทั้งนี้ ได้มีการร่วมแสดงความยินดี
กับผู้ที่ขึ้นรับตำแหน่ง
Bronze , Silver และ Gold
รวมกว่า 200 คน
และรับฟังเรื่องรางสุดพิเศษ
เส้นทางแห่งความสำเสร็จ
ของคุณสว่าง หลางหลี
นักธุรกิจระดับ Crown Diamond
ในหัวข้อ The Leadership Journey
“เส้นทางแห่งผู้นำ”
ซึ่งผู้ร่วมงานในครั้งนี้
ได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจ
ที่สามารถนำไปปรับใช้
ในการทำธุรกิจได้อย่างแท้จริง