Project Description

จบลงแล้วกับงานจุดประกาย
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน
INSPIRATION ครั้งที่ 1 สปป.ลาว

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ก.ย. 60
ณ หอประชุมแห่งชาติ
เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่ผ่านมา
จัดงาน INSPIRATION ครั้งที่1
มีผู้เข้าร่วมจากพี่น้องชาวลาวและใกล้เคียง
กว่า 700 ชีวิต เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ
ผู้ที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่ง Bronze-Gold
กว่า 150 รหัส โดยได้รับเกียรติจาก
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้ประดับเข็ม
และส่งมอบความรู้สาระชีวิตได้อย่างเข้มข้น…

พร้อมกันนี้ยังได้พบกับผู้ที่ประสบความสำเร็จ
จากการคิดและลงมือทำจริง
โดยวิทยากรรับเชิญสุดพิเศษ
คุณพัทข์ นาคาอัครบดินทร
นักธุรกิจตำแห่ง Diamond
มาเผยเคล็ดลับ
ในหัวข้อ DARE TO CHOOSE
“กล้า เลือก ลงมือทำ”
ทำให้บรรยากาศภายในงานร้อนแรงสุดๆ
พร้อมรับการเติบโตอย่างเต็มที่
นับเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของ
ซัคเซสมอร์ ที่ประเทศลาวได้อย่างยอดเยี่ยม

SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 1 สปป.ลาว (1) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 1 สปป.ลาว (2) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 1 สปป.ลาว (3) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 1 สปป.ลาว (4) SUCCESSMORE INSPIRATION ครั้งที่ 1 สปป.ลาว (5)