Project Description

Diamond Forum “2020 DARE TO LEAD กล้าที่จะนำ”

นำโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จัดการประชุม Diamond Forum
ทำแผนขับเคลื่อนองค์กร
ระหว่าง ผู้บริหารบริษัทระดับสูง
กับทีมผู้นำระดับสูง Diamond & Up
ภายใต้ชื่อ “2020 DARE TO LEAD กล้าที่จะนำ”

ในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท&สปา จ.เพชรบุรี