Project Description

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน
กับโครงการ CSV หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ครั้งที่ 9 จ.นราธิวาส

โครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9
นำโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
เดินทางส่งมอบคุณค่า
ณ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
ภายในกิจกรรมมีการให้บริการ
ตรวจสุขภาพ ตรวจฟันถอนฟัน
วัดสายตาประกอบแว่น
และบริจาคสิ่งของที่จำเป็น
ให้กับนักเรียนและชาวบ้าน
เช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

จึงขอเชิญชวน นักธุรกิจทุกท่าน
ร่วมส่งมอบพลังแห่งการแบ่งปัน
ด้วยการเดินทางไปยังหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
อีกทั้งสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ สาขานราธิวาส
หรือร่วมบริจาคเงิน
ผ่านทางธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชีโครงการ
“บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด เพื่อช่วยเหลือสังคม”
เลขที่บัญชี 982-9-13759-7

อย่าลืมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันนะคะ