Project Description

รวมพลังส่งมอบคุณค่า
เติมเต็มความสุข กับโครงการ CSV
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา
จัดโครงการ CSV หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9
นำโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
พร้อมด้วยผู้นำและนักธุรกิจ
ร่วมบริจาคเงินจำนวน 183,242 บาท
และเดินทางไปส่งมอบคุณค่า
ณ โรงเรียนบ้านตันหยง
ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ซึ่งมีชาวบ้านและเด็กนักเรียน
ที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ กว่า 600 คน

ภายในโครงการ
มีการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ตรวจสุขภาพร่างกาย
ตรวจรักษาสุขภาพฟัน
ตรวจวัดสายตา ประกอบแว่น
พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
เช่น อุปกรณ์การเรียนการกีฬา
และอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ
พร้อมด้วยมอบทุนการศึกษา 20 ทุน
ให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชน

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด
ขอขอบคุณสาธารณสุข จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
และทหารทุกท่าน
ที่ได้มาช่วยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
ซึ่งทำให้การจัดโครงการในครั้งนี้
เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น
และความสุขของชาวภาคใต้
ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน
ให้ซัคเซสมอร์มุ่งมั่นเดินหน้า
ส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคมในครั้งต่อไป
เพราะพลังแห่งการแบ่งปัน
คือพลังแห่งการสร้างสรรค์สังคมที่ดีและยั่งยืน

SUCCESSMORE โครงการ CSV หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 จ.นราธิวาส (1) SUCCESSMORE โครงการ CSV หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 จ.นราธิวาส (2) SUCCESSMORE โครงการ CSV หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 จ.นราธิวาส (3) SUCCESSMORE โครงการ CSV หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 จ.นราธิวาส (4) SUCCESSMORE โครงการ CSV หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 จ.นราธิวาส (5) SUCCESSMORE โครงการ CSV หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 จ.นราธิวาส (6) SUCCESSMORE โครงการ CSV หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 จ.นราธิวาส (7) SUCCESSMORE โครงการ CSV หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 จ.นราธิวาส (8)