Project Description

ถ้าคุณต้องการเป็นผู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่น
พลาดไม่ได้กับ Coaching Bronze&Up

ในวันอังคารที่ 1 กย.เวลา 19.00 น.
พบกับ MD นักกลยุทธ์ นักบริหารและนักพัฒนา
นพกฤษฏิ์  นิธิเลิศวิจิตร

บรรยายในหัวข้อ “The Influencer” จอมอิทธิพล

รับประกันความเป็น World Class เหมือนเดิม
อยากยิ่งใหญ่ นี่เป็นงานที่คุณต้องเข้า แล้วพบกันนะครับ