Project Description

Coaching Bronze & Up
ในหัวข้อ “Your Core Competency”
ความสามารถหลักของตัวคุณ

ทุกๆ ระดับความสำเร็จของตัวคุณ
มีความสามารถหลักที่คุณต้องมีเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ดังนั้น หากคุณต้องการการเติบโต
คุณต้องเก่งอะไรบ้าง จึงเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้
เตรียมพบกับสัมมนาระดับ World Class
เพื่อไขคำตอบเรื่องนี้กัน
โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในวันที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 19.00 – 21.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง