Project Description

Coaching Bronze & Up ในหัวข้อ
“Focus On Moving Team For Sustainable Success”
การเคลื่อนคนเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

การขับเคลื่อนคนเป็นหัวใจหัวหลักอีกอย่างหนึ่ง
ที่จะช่วยให้การทำธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ

Coaching Bronze & Up ประจำเดือนนี้
เตรียมพบกับ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
ที่จะมาเผยเคล็ดลับความสำเร็จ ในหัวข้อ
Focus on moving team for sustainable success
“การเคลื่อนคนเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน”
ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
เวลา 19.00 – 21.00 น.
ณ ห้อง 301 ซัคเซสมอร์สำนักงานใหญ่รัชโยธิน กรุงเทพฯ