Project Description

หากความสำเร็จคือสิ่งที่คุณต้องการ
!!วันที่ 16 ก.พ. 59 เวลา 19.00น.
ณ.สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน
พลาดไม่ได้กับ Coaching Bronze & Up
ในหัวข้อสุด Special “The Must 7 Things For Success”
7 สิ่งที่ต้องทำเพื่อความสำเร็จ
โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
CEO ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
นี่คือสิ่งสำคัญจะทำให้คุณไม่พลาด
ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วพบกันครับ