Project Description

เชิญนักธุรกิจรายใหม่ พบกับ CEO ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
และเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับความเชื่อมั่น กับ “CEO Talk”
โดย ประธานผู้ก่อตั้ง นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ในวันพุธที่ 5 ต.ค. 59 เวลา 16.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301 แล้วพบกันนะครับ!!