Project Description

5 Levels of Leadership
ยกระดับภาวะความเป็นผู้นำสู่ความสำเร็จ
โดย CEO โค้ชพันล้าน นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ในครั้งนี้เดินทางมาส่งมอบพลังและความรู้
ให้กับชาวเมียนมาร์ ณ เมืองย่างกุ้ง
ในวันที่ 9 ก.ค.60 ที่ผ่านมา
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,500 คน
เป็นการตอกย้ำการเติบโตใน AEC
และความตื่นเต้นกับโอกาสทางธุรกิจ
อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังได้รับกับการเทรนนิ่ง
ยกระดับภาวะการเป็นผู้นำของตนเอง
เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานภายในองค์กร
เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกด้วย

5 Levels of Leadership ยกระดับภาวะความเป็นผู้นำสู่ความสำเร็จ ประเทศเมียนมาร์ 9 ก.ค. 60 (1) 5 Levels of Leadership ยกระดับภาวะความเป็นผู้นำสู่ความสำเร็จ ประเทศเมียนมาร์ 9 ก.ค. 60 (2) 5 Levels of Leadership ยกระดับภาวะความเป็นผู้นำสู่ความสำเร็จ ประเทศเมียนมาร์ 9 ก.ค. 60 (3)