Project Description

โปรโมชั่น STARTER SET (3S)

คุณสมบัติในการรับสิทธิ์โปรโมชั่น
1. นักธุรกิจที่เป็น NEW MEMBER เพิ่งทำการสมัครสมาชิกใหม่และต้องการขึ้นตำแหน่ง EXECUTIVE หรือ SUPERVISOR ในวันที่สมัครสมาชิก
2. ผู้ที่เคยสมัครเป็นสมาชิกแล้ว และต้องการขึ้นตำแหน่ง EXECUTIVE หรือ SUPERVISOR สามารถซื้อโปรโมชั่นนี้ได้
3. สมาชิกที่ต้องการ UPGRADE จากตำแหน่ง SUPERVISOR เป็น EXECUTIVE สามารถซื้อโปรโมชั่นนี้ได้

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. ในการรับสิทธิ์โปรโมชั่นสามารถสั่งซื้อได้ 1 รหัส / 1 เซ็ท / 1 ใบเสร็จเท่านั้น
2. รายการสินค้าจะเป็นไปตามที่ระบุในโปรโมชั่นแต่ละเซ็ท ไม่สามารถคละหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าได้
3. ระยะเวลาโปรโมชั่น 5-30 กันยายน 2560

โปรโมชั่น-SUCCESSMORE-STARTER-SET-3S-PACK-A โปรโมชั่น-SUCCESSMORE-STARTER-SET-3S-PACK-B โปรโมชั่น-SUCCESSMORE-STARTER-SET-3S-PACK-C โปรโมชั่น-SUCCESSMORE-STARTER-SET-3S-PACK-D โปรโมชั่น-SUCCESSMORE-STARTER-SET-3S-PACK-E