Project Description

เตรียมพบกับเทรนการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดใน พ.ศ.นี้
กับผลิตภัณฑ์ S.O.D ด้วยโปรโมชั่น ซื้อ 5 แถม 1

โปรโมชั่นเฉพาะงาน THE SUCCESS#11
และทุกสาขาทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

โปรโมชั่น A
ซื้อผลิตภัณฑ์ S.O.D 5 ขวด แถมฟรี S.O.D 1 ขวด
ราคาชุดละ 9,950 บาท 2,200PV.
รหัสโปรโมชั่น P0106

โปรโมชั่น B
ซื้อผลิตภัณฑ์ S.O.D 5 แพค แถมฟรี S.O.D 1 แพค
(1 แพค มี 4 ขวด)
ราคาชุดละ 37,300 บาท 8,250PV.
รหัสโปรโมชั่น P0107

(สามารถแจงคะแนนแยกชิ้นได้ ยกเว้นสินค้าแถมฟรี งดจำหน่ายโปรโมชั่นเข้ารหัส stocklist)