Project Description

โปรโมชั่น PHYTAPLEX (ไฟต้าเพล็กซ์)

Set A
Phytaplex (ไฟต้าเพล็กซ์) 3 กระปุก
แถมฟรี Phytaplex (ไฟต้าเพล็กซ์) 1 กระปุก
ราคาพิเศษ 3,150 บาท 600PV

Set B
Phytaplex (ไฟต้าเพล็กซ์) 1 กระปุก
Vistaplex (วิสต้าเพล็กซ์) 2 กระปุก
แถมฟรี Phytaplex (ไฟต้าเพล็กซ์) 1 กระปุก
ราคาพิเศษ 3,360 บาท 640PV

เริ่มจำหน่าย 4-9 กุมภาพันธ์ 2563