Project Description

โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ต้อนรับลมหนาว
กับผลิตภัณฑ์เสริมออกซิเจน เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ปรับสมดุล เติมสารอาหารให้กับร่างกาย

Nu Oxy ราคาพิเศษ
ซื้อผลิตภัณฑ์ Nu Oxy 2 กล่อง
เหลือเพียงชุดละ 2,350 บาท 490 PV
จากราคาสมาชิกชุดละ 3,800 บาท
ราคาถูกลง 1,450 บาท
รหัสโปรโมชั่น P0120 แยกคะแนนแยกชิ้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1-30 พ.ย. 2560
(โปรโมชั่นนี้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น)