Project Description

โปรโมชั่น MOE (โมเอะ) ซื้อ 1 แถม 1 “แค่ซื้อดริ้งค์ ผิวสวยวิ้งค์”

ซื้อผลิตภัณฑ์ Moe Sea Buckthorn 1 กล่อง รับฟรี Moe Sea Buckthorn 1 กล่อง
ราคาพิเศษชุดละ 650 บาท 15 PV รหัสโปรโมชั่น P0148

หรือ

ซื้อผลิตภัณฑ์ Moe Lycopene 1 กล่อง รับฟรี Moe Lycopene 1 กล่อง
ราคาพิเศษชุดละ 650 บาท 15 PV รหัสโปรโมชั่น P0149

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 16 มีนาคม – 15 เมษายน 2560 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
โปรโมชั่นนี้เฉพาะประเทศไทย, พม่า, เวียดนาม เท่านั้น