Project Description

โปรโมชั่น Dewy+Ease+Botanic Shampoo+Conditioner แถม Bella Night

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์
DEWY BODY LOTION (โลชั่นบำรุงผิว)
EASE SHOWER CREAM (ครีมอาบน้ำ)
BOTANIC SHAMPOO (แชมพู)
BOTANIC CONDITIONER (ครีมนวดผม)
อย่างละ 1 ชิ้น
แถมฟรี Bella Night 1 ชิ้น
ราคาพิเศษชุดละ 1,350 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562
สามารถซื้อได้ทุกสาขาทั่วประเทศ