Project Description

โปรโมชั่น ALKAMAG ขึ้นตำแหน่ง EXECUTIVE
พิเศษ! สำหรับนักธุรกิจที่สมัครใหม่
ขึ้นตำแหน่ง EXECUTIVE ด้วย ALKAMAG
สมัครพร้อมทำคุณสมบัติตำแหน่ง Executive ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้
กับผลิตภัณฑ์ “ALKAMAG” แถมฟรี ไส้กรอง มูลค่า 3,900 บาท (ราคาพิเศษ)

ซื้อ ALKAMAG เครื่องทำน้ำแร่อัลคาไลน์
ราคาพิเศษ 19,900 บาท 4,000 PV.
รับฟรี! ไส้กรอง ALKAMAG 1 ชุด
มูลค่า 3,900 บาท (ราคาพิเศษ)

รหัสโปรโมชั่น P0310

ตั้งแต่ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น

เงื่อนไข
1. สำหรับนักธุรกิจที่ทำการสมัครใหม่ในเดือน พฤศจิกายน 2561
2. สำหรับนักธุรกิจที่ทำการสมัครใหม่ไม่เกิน 60 วัน