Project Description

พบกับโปรโมชั่น แรงที่สุดของปีนี้
กับ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง S Mone’
ด้วยโปรโมชั่น ซื้อ 1 ชิ้น แถม 1 ชิ้นฟรีทันที ดังนี้

1.ซื้อผลิตภัณฑ์ S Mone’ Lipstick 1 ชิ้น
รับสีที่ซื้อฟรีทันที 1 ชิ้น
ในราคา 590 บาท 70 PV
2.ซื้อผลิตภัณฑ์ S Mone’ Blush On 1 ชิ้น
รับสีที่ซื้อฟรีทันที 1 ชิ้น
ในราคา 690 บาท 80 PV
3.ซื้อผลิตภัณฑ์ S Mone’ Eyeshadow 1 ชิ้น
รับสีที่ซื้อฟรีทันที 1 ชิ้น
ในราคา 790 บาท 100 PV
4.ซื้อผลิตภัณฑ์ S Mone’ Brush Set 1 ชุด
รับ 1 ชุดฟรีทันที
ในราคา 1,790 บาท 70 PV

สวยครบได้แล้วทุกสาขาทั่วประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ:
-สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสี
-สินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย