Project Description

โปรโมชั่น ปุ๋ย Transform ต้อนรับฤดูเก็บเกี่ยว

นวัตกรรม นาโน ทรานส์ฟอร์ม
ฉีกกฎ การกินอาหารพืช
ส่งลึก ระดับเซลล์พืช
ด้วยโปรโมชั่นต้อนรับฤดูเก็บเกี่ยว

ซื้อผลิตภัณฑ์ ปุ๋ย Transform สูตร1 6 ขวด
แถมฟรี ปุ๋ย Transform สูตร1 1 ขวด
ราคาสมาชิกชุดละ 6,900 บาท 1500 PV.
รหัส P0071 สามารถแจงคะแนนแยกชิ้นได้

ซื้อผลิตภัณฑ์ ปุ๋ย Transform สูตร2 6 ขวด
แถมฟรี ปุ๋ย Transform สูตร2 1 ขวด
ราคาสมาชิกชุดละ 6,900 บาท 1500 PV.
รหัส P0072 สามารถแจงคะแนนแยกชิ้นได้

(ราคานี้สำหรับนักธุรกิจ SUCCESSMORE เท่านั้น)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ระหว่าง วันที่ 1-30 เมษายน 2561
ทุกสาขาทั่วประเทศไทย