Project Description

โปรโมชั่น ปุ๋ย Transform ซื้อ 6 แถม 1

ตอบรับกระแสความแรงหน้าฝน
ฉีกกฏการกินอาหารพืช
ด้วยโปรโมชั่น ปุ๋ย Transform
เพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทย

ซื้อ ปุ๋ย Transform สูตร1 (6 ขวด)
แถมฟรี ปุ๋ย Transform สูตร1 1 ขวด
(รหัส P0071 แจงคะแนนแยกชิ้นได้)
ราคาสมาชิกชุดละ 6,900 บาท 1,500 PV

ซื้อ ปุ๋ย Transform สูตร2 (6 ขวด)
แถมฟรี ปุ๋ย Transform สูตร2 1 ขวด
(รหัส P0072 แจงคะแนนแยกชิ้นได้)
ราคาสมาชิกชุดละ 6,900 บาท 1,500 PV

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560
โปรโมชั่นนี้เฉพาะประเทศไทย, สปป.ลาว, กัมพูชา