Project Description

ฝนมา พาเฮ !!!
พบกับโปรโมชั่นเอาใจชาวเกษตร

Set A :
ซื้อ ปุ๋ยทรานส์ฟอร์ม พลัส สูตร 1 จำนวน 6 ขวด
ฟรี! ปุ๋ยทรานส์ฟอร์ม พลัส สูตร 1 อีก 1 ขวด
ราคาชุดละ 9,900 บาท

Set B :
ซื้อ ปุ๋ยทรานส์ฟอร์ม พลัส สูตร 2 จำนวน 6 ขวด
ฟรี! ปุ๋ยทรานส์ฟอร์ม พลัส สูตร 2 อีก 1 ขวด
ราคาชุดละ 9,900 บาท