Project Description

โปรโมชั่น ซื้อ S.O.D แถมฟรี สบู่ CLEAR

ซื้อผลิตภัณฑ์ S.O.D แพ็ค 1 ขวด จำนวน 1 ชิ้น แถมฟรี สบู่ S MONE’ Clear Soap 1 ชิ้น
ราคาสมาชิกชุดละ 1,990 บาท 440 PV
รหัสโปรโมชั่น: P0123

เปิดจำหน่ายวันที่ 17-31 มีนาคม 2560 เท่านั้น
(เปิดขายโปรโมชั่นเฉพาะสาขาในประเทศไทย)