Project Description

Power Of Sharing!!
พลังแห่งการแบ่งปัน ส่งมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคม
ณ วันที่ 23 ธค. 59 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6
นำโดย ประธานบริษัท นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
และ พี่น้องนักธุรกิจ กว่า 100 ท่าน
เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
ได้ร่วมกันบริจาคผ้าห่มจำนวน 800 ผืน
และทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการเรียนรู้ กว่า 200,000 บาท
พร้อมด้วยการบริการ ตรวจสุขภาพ ถอนฟัน ตรวจสายตา
และอื่นๆส่งต่อให้กับพื้นที่ๆขาดแคลน และต้องการความช่วยเหลือ
อีกครั้งที่พวกเราได้รวมพลังกัน
“เดินตามรอยพระบาทด้วยปณิธานแห่งความดี”
ส่งมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคม

SUCCESSMORE แพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 (0) SUCCESSMORE แพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 (1) SUCCESSMORE แพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 (2) SUCCESSMORE แพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 (3) SUCCESSMORE แพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 (4) SUCCESSMORE แพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 (5) SUCCESSMORE แพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 (6) SUCCESSMORE แพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 (7)