Project Description

มอบพลังแห่งการแบ่งปัน โครงการ CSV
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 11 จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
จัดโครงการ CSV
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 11
นำโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
พร้อมด้วยคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และนักธุรกิจจิตอาสา
ร่วมบริจาคทุนการศึกษา
และสิ่งของจำเป็นให้พื้นที่
จำนวนกว่า 150,000 บาท
และได้ร่วมกันส่งมอบคุณค่า
ณ โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์บ้านคีรีวงกต
หมู่ที่ 4 บ้านคีรีวงกต ตำบลนาแค
อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
โดยมีชาวบ้านและเด็กนักเรียน
ที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ กว่า 300 คน

โครงการนี้เป็นโครงการมอบพลังแห่งการแบ่งปัน
เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ในการตรวจสุขภาพร่างกาย
ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจวัดสายตา
อีกทั้งยังมีบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้
และยังมีคณะสัตวแพทย์
ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้
เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความอบอุ่นหัวใจ
ของทั้งผู้ให้และผู้รับ
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน
ให้ซัคเซสมอร์มุ่งมั่นเดินหน้า
ส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคมในครั้งต่อ ๆ ไป
ด้วยพลังแห่งการแบ่งปัน
พลังแห่งการสร้างสรรค์สังคมที่ดีและยั่งยืน