Project Description

รวมพลังส่งมอบคุณค่า เติมเต็มความสุข
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 10 จ.เลย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด
จัดโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 10
นำโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
พร้อมด้วยผู้นำและนักธุรกิจ
ร่วมบริจาคสิ่งของที่ขาดแคลน
รวมมูลค่ากว่า 261,198 บาท
และเดินทางไปส่งมอบคุณค่า
ณ โรงเรียนบ้านอุมุง ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
ซึ่งมีชาวบ้านและเด็กนักเรียน
ที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ กว่า 400 คน

ภายในโครงการมีการตรวจรักษาโรค
บริการถอนฟัน วัดสายตาประกอบแว่น
บริจาคสิ่งของที่จำเป็นและทุนการศึกษา
พร้อมตรวจรักษาโรคให้กับสัตว์เลี้ยง
เพื่อส่งมอบ รอยยิ้ม ความอบอุ่น
และความสุขให้กับชุมชน
ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน
ให้ซัคเซสมอร์มุ่งมั่นเดินหน้า
ส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคมในครั้งต่อไป
เพราะพลังแห่งการแบ่งปัน
คือพลังแห่งการสร้างสรรค์สังคมที่ดีและยั่งยืน