Project Description

เตรียมพบกับการเปิดตัว
ปุ๋ย Transform Plus
Double Power x2 (ปรับสูตรใหม่)
ทวีมูลค่าพืชผล ทวีกำไร
มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ
ที่คุณไม่ควรพลาด!!

ในงาน Inspiration ครั้งที่ 37
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพฯ