Project Description

จบลงแล้ว CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
กับการส่งมอบพลังให้กับ
พี่น้องชาวซัคเซสมอร์ สปป.ลาว
ในหัวข้อ THE POWER OF WHY

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมา
CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
กับส่งมอบพลังสู่ความสำเร็จให้กับ พี่น้องชาว สปป.ลาว
ในหัวข้อ THE POWER OF WHY
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า200 คน
ซึ่งสร้างความประทับใจและสร้างบันดาล
ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก…

SUCCESSMORE ส่งมอบพลังให้กับพี่น้องชาว สปป.ลาว ในหัวข้อ THE POWER OF WHY (1) SUCCESSMORE ส่งมอบพลังให้กับพี่น้องชาว สปป.ลาว ในหัวข้อ THE POWER OF WHY (2) SUCCESSMORE ส่งมอบพลังให้กับพี่น้องชาว สปป.ลาว ในหัวข้อ THE POWER OF WHY (3)