Project Description

รายการเซียนธุรกิจ ช่องเนชั่น 22
บุกบ้าน CEO นพกฤษฎิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับ Mindset
เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับผู้คน

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา
รายการเซียนธุรกิจ ช่องเนชั่น 22
บุกถึงบ้าน CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อรับพลังแนวคิดสู่การประสบความสำเร็จ
ในฐานะที่เป็นนักบริหาร นักวางกลยุทธ์ นักพัฒนา
นักเขียน และนักสร้างแรงบันดาลใจ
ด้วยการถ่ายทอดแนวคิดการสร้างชีวิต
ผ่านการสอนสัมมนาระดับ World Class
โดยใช้ศาสตร์ NLP ซึ่งเป็นการดึงศักยภาพตนเอง
เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ประสบความสำเร็จ
และยังเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร
MIND TRANSFORM พลังความคิดเปลี่ยนชีวิต
ซึ่งได้ช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมาแล้ว
ทั่ว AEC มากกว่า 200,000 คน

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
เวลา 14.00 น. ในรายการเซียนธุรกิจ ช่องเนชั่น 22

รายการเซียนธุรกิจ ช่องเนชั่น 22 บุกถึงบ้าน CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (1) รายการเซียนธุรกิจ ช่องเนชั่น 22 บุกถึงบ้าน CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (2) รายการเซียนธุรกิจ ช่องเนชั่น 22 บุกถึงบ้าน CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (3)