Project Description

นพ.สิทธวีร์ ย้ำ SOD เป็นการค้นพบ
และปฏิวัติโฉมหน้าของการดูแลสุขภาพในศตวรรษที่ 21
SOD ทำให้อายุยืน เพราะดูแลระดับเซลล์ DNA
เป็นกระแสแรงที่สื่อต่างอึ้งในประสิทธิภาพ
ของ SOD รหัสลับ ยืดอายุเซลล์
ข่าวใน หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ฉบับวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
ถือได้ว่า SOD เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
แห่งการย้อนวัยเซลล์ที่เห็นผลชัดเจนที่สุดในตอนนี้