Project Description

ครั้งแรก…ของวงการสารเสริมอาหาร พัฒนาร่วมกับนวัตกรรมพลังงาน FIR จากประเทศเกาหลี ได้เป็นสารเสริมอาหารพลังงาน FIR พบแล้วที่ Nutrinal by SUCCESSMORE

พลัง FIR นวัตกรรมนำพาสารอาหารเข้าสู่ร่างกายโดยตรง ลึกถึงระดับเซลล์ ได้มากถึง 98%

FIR
FAR INFRARED
EMISSION TECHNOLOGY
ENERGY INNOVATION
นวัตกรรมพลังงานใหม่ล่าสุด จากประเทศเกาหลี ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนเลือดเพิ่มมากขึ้น เสริมประสิทธิภาพของอาหารเสริมให้เข้าสู่เซลล์ได้อย่างรวดเร็ว
หลังจากการรับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีพลังงาน FIR พบว่า การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัด

เตรียมพบกับนวัตกรรม FIR ในผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์ square / PHYTOVY / Nutriga เร็วๆนี้

FAR INFRARED

การใช้พลังงานช่วงความยาวคลื่น 8-11 μm ที่มีชื่อเรียกว่า รังสีไบโอเจเนติก (Biogenetic Rays) ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องการกระตุ้นการเติบโตและการทำงานของเซลล์ให้ดีขึ้น โดยที่ FAR INFRARED จะไป กระตุ้นโมเลกุลน้ำให้เกิดการสั่นตัวซึ่งส่งผลทำให้เกิดการหมุนเวียนของเลือดเพิ่มมากขึ้น นำพาสารสกัดที่อยู่ในอาหารเสริมเข้าสู่เซลล์ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยปรับสมดุลการทำงานของร่างกายให้เข้าสู่สภาวะสมดุล และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FIR Heat Energy Mineral Filter เป็นเซรามิกพิเศษ เคลือบด้วยจุลชีพเฉพาะ ซึ่งสามารถปลดปล่อยพลังงาน FIR ลงไปในน้ำได้

อาหารเสริมหรือเครื่องสำอางที่ผ่านกระบวนการนี้ จะเพิ่มระดับพลังงานความร้อนและสามารถกระตุ้นเซลล์ในร่างกายได้ผ่านทางการสั่งพ้องของ FIR ส่งผลให้การดูดซึมสารอาหารต่างๆ ในผลิตภัณฑ์เข้าสู่เซลล์ได้รวดเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป และยังเพิ่มการไหลเวียนเลือดและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกด้วย

SUCCESSMORE FIR (1) SUCCESSMORE FIR (2) SUCCESSMORE FIR (3) SUCCESSMORE FIR (4) SUCCESSMORE FIR (5) SUCCESSMORE FIR (6) SUCCESSMORE FIR (7) SUCCESSMORE FIR (8) SUCCESSMORE FIR (9)