Project Description

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
เตรียมเข้ารับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Asia Pacific Entrepreneurship Award 2018

รางวัลนี้ มอบโดยองค์กร Enterprise Asia จากต่างประเทศ
ซึ่งมุ่งมั่น พัฒนา และส่งเสริมผู้ประกอบการให้เติบโต
และก้าวไกลในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล และเอกชน
ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ
สำหรับผู้ประกอบการยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในฐานะผู้นำธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ
และยืนหยัดในการพัฒนาธุรกิจ
ให้ประสบความสำเร็จสู่ระดับภูมิภาคเอเชีย

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด
ได้รับรางวัลจากการบริหารธุรกิจ Direct Selling
ซึ่งถือเป็นบริษัทเครือข่ายรายเดียวในประเทศไทย
ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปี 2018 นี้
โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการองค์กร Enterprise Asia
จากจำนวนผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม
ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่โดดเด่น
ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การเป็นผู้บริหาร
ที่ก่อตั้งบริษัทมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
รวมถึงมีโครงการช่วยเหลือสังคมที่เด่นชัด
จึงจะได้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการจากต่างประเทศ
แล้วค่อยประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลในท้ายที่สุด
นี่เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่พวกเรา
มีความภาคภูมิใจร่วมกัน จะมีงานมอบรางวัล
Asia Pacific Entrepreneurship Award 2018 นี้
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรม Bangkok Marriott สุขุมวิท กรุงเทพฯ

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ SUCCESSMORE รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Award 2018 (1) นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ SUCCESSMORE รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Award 2018 (2) นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ SUCCESSMORE รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Award 2018 (3) นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ SUCCESSMORE รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Award 2018 (4)